دکتر امیر محمد حاجی یوسفی

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی

امیر قهرمانی راد 

سرپرست مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

جواد رضایی یکتا

مدیر اجرایی مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

علی فرهمند فروز

متصدی امور صوت و تصویر مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

عاطفه برتر

مسول دفتر مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

سید جلال سادات مظلوم

مسول خدمات مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

صادق علی شعبانی

مسول خدمات مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

رحمت اله بیات

مسول خدمات مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

تمامی حقوق متعلق به مرکز همایش های دانشگاه شهید بهشتی می باشد طراحی وبسایت پردازش سیستم یلدا